paşi spre lumină

Graul

Pilda Mântuitorului cu grâul și neghina ne spune clar că țarina (sau ogorul) este lumea în care El, Fiul Omului a semănat  „sămânța cea bună” care „sunt fiii Împărăției”. Neghina sunt „fiii celui rău” (Matei 13:24-43).

Nu avem dificultăți să înțelegem cuvintele Mântuitorului. Necazul pe care-l văd eu este că suntem tare preocupați de neghină. Privind la lumea în care trăim suntem tot mai revoltați de progresul neghinei și creșterea acestei buruieni capătă conotații escatologice. Vedem în progresul neghinei un semn al sfârșitului lumii.

Este adevărat că Scriptura ne spune că „în zilele din urmă vor fi vremuri grele” în care oamenii (fiii celui rău sau neghina din pilda Mântuitorului) vor fi: „iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de…

View original post 311 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.