Pas(i)unea pastorilor

Text: 1 Corinteni 11

Inventio
Pavel abordează dezordinea care era la adunările publice ale bisericii din Corint: întâlnirile lor erau nebiblice şi în neorînduială; femeile preluau conducerea peste bărbaţi; diferiţi membri se luptau pentru conducere şi pentru oportunitatea de a vorbi; în general, era confuzie şi o slabă mărturie înaintea celor nemântuiţi.
Capitolul 11 tratează în special neorânduiala de la Cina Domnului.

Dispozitio
1. Cauzele neorînduielii la Cina Domnului
a) Nesupunerea femeilor (v. 1-16)
b) Dezbinări în Biserică (v. 17-19)
c) Motivaţii egoiste (v. 20-22)

2. Consecinţele neorînduielii la Cina Domnului
a) judecată în locul binecuvântării (v.23-29)
b) pedeapsă fizică (boală) şi spirituală (moarte) (v. 30)

3. Corectarea neorînduielilor
a) judecare personală (v. 31-32)
b) dragoste reciprocă / simbioză creştină (v. 33)
c) discernământ spiritual (v. 34)

Concluzio
Dumnezeu e ordine. Biserica e ordine. Cina trebuie să se facă în ordine. Altfel, adunările noastre se vor strânge laolaltă pentru binecuvântare…

View original post 14 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.