paşi spre lumină

memoria pietrelor

 

„Iată piatra aceasta va fi martoră împotriva voastră, care a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul, ea va fi martoră împotriva voastră, ca să nu fiți necredincioși Dumnezeului vostru” (Iosua 24:27).

 

Ultimele cuvinte ale lui Iosua, înaintea morții sale, sunt adresate poporului pe care l-a condus în cucerirea Canaanului. Vrea să lase odată cu tăria și longevitatea stâncilor, moștenirea legilor și poruncilor divine, unui neam pe care-l cunoaște bine din toată experiența exodului. Mai știe că, presărate printe cetățile fiecărei seminții au fost cruțate multe dintre cetățile canaanite, cu idolii lor, cu obiceiurile lor, și, mai ales, cu fetele lor care vor fi o cursă pentru feciorii lui Israel.

Cât despre Iosua, el și casa lui vor sluji Domnului. Israel făgăduiește același lucru, și Iosua vrea să imortalizeze această făgăduință, săpând în stâncă legământul și înălțând acest monument al promisiunii credincioșiei lor. Piatra va fi…

View original post 546 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.