Învierea de fiecare zi

Gânduri germinabile

Resurrection

Discutând cu prietenul meu Daniel Brânzei și ajungând la subiectul învierii, în schimbul de idei pe care l-am avut mi-a sugerat titlul potrivit pentru această meditație. Lecturarea rândurilor care urmează vă vor convinge, sper eu, de justețea acestui titlu.

De cele mai multe ori, atunci când creștinii se gândesc la înviere, au în vedere fie evenimentul sărbătorit în fiecare an, și de aceea aruncă o privire retrospectivă asupra lui, fie evenimentul ce se va petrece în viitor, la întoarcerea Domnului Isus Hristos. Este foarte adevărat, este un eveniment care va avea loc și pe care Sfânta Scriptură îl descrie în paginile ei. (1Corinteni 15:52, 1Tesaloniceni 4:16) Prea puțin se vorbește însă despre efectul învierii Domnului Isus asupra credinciosului în prezent.

Apostolul Pavel face referire, în câteva rânduri chiar, la alternanța moarte/viață în Hristos: ,,Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El…’’ (Romani 6:8) ,,Căci…

View original post 655 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.