Seminar despre … credință (3)

ARMONIA MAGAZINE - USA

imagesCredința în acțiune!

 

Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?”

Ioan 11:40

 

A s c u l t a r e a  de  D u m n e z e u 

 

  1. Credinţa care are faptele credinței, este o forţă, iar aceea fără fapte, nu este decât o farsă.
  2. Ateii Îl neagă pe Dumnezeu prin vorbe, şi credincioşii prin fapte.
  3. Poate că oamenii se vor îndoi de ceea ce spui, dar vor crede ceea ce faci.

View original post 323 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.