Lăsaţi-o în pace!

„A venit Învăţătorul şi te cheamă.”

Maria Magdalena

Text: Marcu 14:1-9

ARĂTAREA CU DEGETUL

“Ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de trei sute de lei şi să se dea săracilor.” Şi le era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Isus le-a zis: “Lăsaţi-o în pace; de ce-i faceţi supărare? Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine”.

Evanghelia lui Marcu 14:4-6

Un pastor făcea toate eforturile ca să nu supere pe nimeni, dar întotdeauna erau cîţiva care se plîngeau. Ori era prea elegant îmbrăcat, ori prea sărăcăcios. Predica ori prea lung ori prea schiţat atunci cînd îşi scurta mesajul. Pretindeau că

View original post 288 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.