Crede în promisiunile lui Dumnezeu!

„A venit Învăţătorul şi te cheamă.”

TraCredinta

Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, [Avraam] a crezut.

Romani 4:18

 Credinta apare și lucrează doar când nu mai vezi alte soluții

Credinţa lui Avraam părea să fie în deplin acord cu puterea şi credincioşia constantă a lui Yehova. Privind la condiţiile exterioare în care se afla, el nu avea nici un motiv să se aştepte la împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Şi totuşi el a crezut cuvântul Domnului şi a aşteptat cu bucurie momentul când sămânţa lui avea să fie la fel de numeroasă „ca stelele cerului“. (Gen. 26:4)

View original post 272 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.