Înviați, împreună cu Hristos

ARMONIA MAGAZINE - USA

In adunareEFESENI 2:4-7

“Dumnezeu……ne-a adus la viaţă împreună cu

Hristos……ca să arate în veacurile viitoare, nemărginitele

bogăţii ale harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi, în Hristos Isus.”

Dumnezeu a înviat pe Hristos dintre cei morţi (Ef. 1:20) şi în plus, “El care a înviat pe Hristos dintre cei morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare” (Rom. 8:11). Dar înţelesul textului de care ne ocupăm, merge chiar mai adînc şi spune că Domnul Hristos şi noi am fost înviaţi împreună, şi aceasta însemnează că ni s-a dat, pur şi simplu, acelaşi fel de viaţă pe care Domnul Isus a manifestat-o în învierea Sa. Prin urmare, noi avem viaţa veşnică ca o reală şi prezentă posesie şi, deci, învierea noastră dintre cei morţi este tot atît de sigură cum a fost a Lui.

View original post 295 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.