“Isus din Nazaret, Împăratul iudeilor.”

„A venit Învăţătorul şi te cheamă.”

johnCând a luat Isus oţetul, a zis: “S-a isprăvit!” […]

Iată Omul!“, le-a zis Pilat.

Ioan 19:5;30

Ioan 19

1. Atunci Pilat a luat pe Isus şi a pus să-L bată.

2. Ostaşii au împletit o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o haină de purpură.

View original post 1,026 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.