Cine sunteți voi!

„A venit Învăţătorul şi te cheamă.”

You are the salt of the earth

“Voi sînteţi sarea pămîntului…”

Evanghelia lui Matei, 5:13

Domnul Isus de multe ori obişnuia ca în discursurile şi pildele Lui să folosească elemente, lucruri sau comparaţii din mediul înconjurător, din natură pentru a Se face mai uşor înţeles, lată în cazul acesta un element comun şi bine cunoscut de toţi oamenii. El îi compară pe ucenici cu sarea pămîntului. Fără-ndoială că El, mai tîrziu, va fi explicat ucenicilor ce vroia să înţeleagă prin această comparaţie.

View original post 467 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.