Împotriviți-vă poftelor

ARMONIA MAGAZINE - USA

 PoftindCi fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuș și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului; și păcatul odată făptuit, aduce moartea.”

Iacov, 1:14-15

O singură poftă, poate zămisli nenorocirea și moartea

Pofta, este un cuvânt la loc de cinste în lume. Până și un personaj mai puțin școlit îl parafrazează pe unu altul celebru: <<Asta-i pofta ce-am poftit.>>, exclamație în urma unei realizări care i se pare măreață, cu care se laudă, deși nu e decât una de moment, materială.

View original post 1,778 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.