Legea antagonismului

ARMONIA MAGAZINE - USA

Cel ce va biruiCelui ce va birui…

Apocalipsa 3:5

Viaţa fără luptă este imposibilă atât în domeniul natural, cât si în cel spiritual. Baza vieţii fizice, mentale, morale și spirituale este antagonismul. Acesta este unul dintre adevărurile vieţii.

Sănătatea este echilibrul dintre viaţa fizică și natura exterioară. Ea este menţinută numai prin existenţa unei vitalităţi lăuntrice sufi­ciente pentru a lupta împotriva lucrurilor din afară. Tot ce există în afara vieţii mele fizice este menit să mă ducă la moarte.

View original post 205 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.