“Eu sunt Pâinea care S-a coborât din cer.”

„A venit Învăţătorul şi te cheamă.”

I amBread of LifeLucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El.

Evanghelia lui Ioan, 6:29

Ioan 6

1. După aceea Isus S-a dus dincolo de Marea Galileii, numită Marea Tiberiadei.

2. O mare gloată mergea după El pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi.

3. Isus S-a suit pe munte şi şedea acolo cu ucenicii Săi.

View original post 1,489 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.