“Învatatura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine.”

„A venit Învăţătorul şi te cheamă.”

Invățătorul IsusDacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.   Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.

Evanghelia lui Ioan, 7:37-38

Ioan 7

1. După aceea Isus străbătea Galileea; nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare.

2. Şi praznicul iudeilor, praznicul zis al Corturilor, era aproape.

View original post 997 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.