Natanael îl întâlnește pe Domnul

ARMONIA MAGAZINE - USA

Nathan-fig-treeTe-am văzut înainte ca să te fi chemat Filip.

Evanghelia Ioan, 1:43

Un răspunsul pe care Domnul Isus i-1 dă lui Natanael la întrebarea lui “de unde mă cunoşti”, este enunţat marele şi preţiosul adevăr, baza oricărei chemări veritabile şi care este cristalizat în aceste două cuvinte: înainte ca…“. înainte ca uneltele omeneşti pe care Domnul le foloseşte pentru chemarea unui suflet să-şi facă lucrarea lor, El era prezent, El ştia. El a ales. El a destinatpe acela care avea să devină copilul Său “înfiat prin Isus Hristos după buna plăcere a voiei Sale.” (Efes.l:5).

Domnul care cunoaşte inima omului, ştia că în adîncul inimii lui Natanael, era dorinţa adevărată şi sinceră ca să-L cunoască.

View original post 370 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.