Iată, semănătorul a ieşit să semene

„A venit Învăţătorul şi te cheamă.”

sowerCine are urechi de auzit să audă

Evanghelia lui Marcu, 4: 9

Marcu 4

1. Isus a început iarăşi să înveţe pe norod lângă mare. Fiindcă se adunase foarte mult norod la El, S-a suit şi a şezut într-o corabie, pe mare; iar tot norodul stătea pe ţărm lângă mare.

2. Apoi a început să-i înveţe multe lucruri în pilde; şi, în învăţătura pe care le-o dădea, le spunea:

3. “Ascultaţi! Iată, semănătorul a ieşit să semene.

4. Pe când semăna, o parte din sămânţă a căzut lângă drum: au venit păsările

View original post 801 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.