Aţi auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov?

„A venit Învăţătorul şi te cheamă.”

Meditații pentru 12 Iunie

James 5.11Aţi auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov.

Iacov 5:11.

Am citi ieri, cum i-a luat Satana toată averea lui Iov, cum i-a omorât copiii şi totuşi n-a ieşit nici măcar un murmur din gura lui, ci s-a închinat lui Dum­nezeu. El ne este arătat ca pildă.El n-a spus: Satana mi-a luat totul, sau că oamenii din Saba sau Caldeea, ci a spus: “Domnul a luat, binecuvântat să fie Numele Lui”.

Suferinţa şi răbdarea care a avut-o îl aşează direct lângă Mântuitorul. Este scris: “Aţi auzit de răbdarea lui Iov şi aţi auzit ce sfârşit i-a dat Domnul” şi se continuă “pentru că Domnul este plin de milă“. Din aceasta vedem că trebuie să avem milă de duşmanii noştri.

View original post 4,433 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.