Iubirea care a fost turnată

„A venit Învăţătorul şi te cheamă.”

John, 3.16

                         BIBLE –  John 3:16

Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfint care ne-a fost dat.

Epistola către Romani, 5:5

Toţi copii lui Dumnezeu cunosc mai mult sau mai puţin această dragoste a lui Dumnezeu, în primul rînd pentru că aşa cum o spune textul nostru, ea ne-a fost turnată în inimă şi apoi pentru că am experimentat-o de mii de ori în viaţa noastră; ea ne înconjoară din toate părţile cu braţele ei veşnice şi aşa se explică faptul că am rămas credincioşi de cînd ne-am întors la El. Ea este însuşi Dumnezeu care locuieşte în noi prin Duhul Său. “Dumnezeu este dragoste.” (1loan 4:8)

View original post 344 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.